• darkblurbg

U kunt zich aanmelden via het contactformulier. Als u dat wilt hebben we eerst een telefonisch gesprek, u kunt dit aangeven op het contactformulier. We bespreken uw hulpvraag en kijken of haptotherapie daarbij een passende vorm van begeleiding is. De eerste afspraak bestaat uit kennismaken. We gaan uitvoerig in op uw hulpvraag en maken een plan hoe de begeleiding er uit gaat zien. Na drie behandelingen zullen we kort evalueren om te zien of we op de goede weg zitten. Zo nodig volgt een bijstelling. Ook wanneer blijkt dat haptotherapie niet de juiste begeleiding is kijk ik met u verder in het zoeken naar een therapeut die past bij wat u nodig hebt aan begeleiding.

Indicaties

 • Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je lijf te zitten.
 • Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt.
 • Stress, overbelasting, overspannenheid, burn-out
 • Verlies van vertrouwen in eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of geestelijke overbelasting.
 • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak.
 • Relationele problemen.
 • Moeilijkheden bij het omgaan met intimiteit en nabijheid.
 • Verwerkingsproblematiek na verlies en/of traumatisering

 

Privacyverklaring:

In deze privacyverklaring vindt u de informatie  welke gegevens ik van u vastleg en wat ik met deze gegevens doe. 

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  . NAW-gegevens verzekerde
  . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  . Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  . Kosten van de behandeling