• darkblurbg

U kunt zich aanmelden via het contactformulier. Als u dat wilt hebben we eerst een telefonisch gesprek, u kunt dit aangeven op het contactformulier.

De eerste afspraak is een wederzijdse kennismaking. In dit gesprek gaan we uitvoerig in op uw hulpvraag en maken een plan hoe de begeleiding er uit gaat zien.

Na drie behandelingen zullen we kort evalueren om te zien of we op de goede weg zitten. Zo nodig volgt een bijstelling. Ook wanneer blijkt dat haptotherapie niet de juiste begeleiding is kijk ik met u verder in het zoeken naar een therapeut die past bij wat u nodig hebt aan begeleiding.

Voor haptotherapie is geen verwijzing van een huisarts nodig.

Een sessie haptotherapie duurt ongeveer een uur en kost €90,--. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden in rekening gebracht.


Haptotherapie wordt meestal  (gedeeltelijk) vergoed via de aanvullende verzekering . Alle verzekeraars hanteren daarin hun eigen tarieven. Raadpleeg de polis van uw eigen verzekeraar voor de voorwaarden. Op de site van de Vereniging van Haptotherapeuten vindt u een actuele lijst met daarop veel verzekeraars en het bedrag dat zij u ter vergoeding bieden. Zie: https://haptotherapeuten-vvh.nl/voor-patienten/vergoeding-haptotherapie

Ik ben lid van de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH) onder lidnr. 305A. Dit houdt in dat 

 • ik mij verplicht tot nascholingen en het bij blijven van de nieuwe ontwikkelingen rondom mijn vak.
 • ik het reglement van toezicht voor de haptotherapie en de beroepscode GZ-haptotherapeut onderschrijf. Dit is van belang voor u wanneer wij in een conflict terecht komen waar wij samen niet uitkomen. De klachten procedure helpt u om uw weg hierin te vinden. Deze waarborgt uw veiligheid. Zie volgende punt:
 • er een klachtenprocedure is in geval van nalatig handelen van de therapeut. Zie hiervoor https://haptotherapeuten-vvh.nl/lid-worden/lid-worden-klachtenprocedure

 

 

In verband met het corona virus is er een aangepaste werkwijze:

Op 11 mei gaat de praktijk weer open. Om de risico`s van besmetting zo klein mogelijk te houden heb ik een coronaprotocol gemaakt. Het is enorm belangrijk dat wij daar met elkaar zo goed mogelijk mee om gaan.

Om samen aan het werk te kunnen moeten we ons aan de volgende regels houden:

Voor wat betreft de hygiëne gelden de volgende regels:

 • We schudden geen handen
 • Bij binnenkomst was je je handen met zeep minimaal 20 sec lang
 • De deurkruk wordt alleen door mij aangeraakt
 • Neem je eigen handdoek mee, een extra handdoek voor het hoofdeind van de bank is fijn.
 • Het hoofdeind van de bank wordt extra beschermd door een afneembaar plastic matje wat na iedere behandeling goed wordt schoon gemaakt.
 • Tussen iedere behandeling door maak ik de ruimte schoon, denk aan de armleuningen van de stoel, de behandelbank en eventueel gebruikte materialen.
 • Hoesten en niesen doe je aan de binnenkant van je elleboog.

Op de Niasstraat is er een grote wachtruimte, probeer toch zo kort mogelijk voor de afspraak te komen. Als het even kan maak je geen gebruik van de toiletten (het mag wel!).

Met betrekking tot de regel 1,5 meter afstand bewaren geldt het volgende:

 • Wanneer ik je ophaal uit de wachtkamer en we samen naar mijn kamer lopen houden we 1,5 meter afstand.
 • Wanneer we met elkaar in gesprek zijn zorg ik voor een opstelling van de stoelen die die afstand garandeert.
 • Het werken binnen de 1,5 meter mag vanaf maandag weer. Het kan zijn dat ik daarbij mondkapjes ga gebruiken. Daar ga ik nog even over nadenken. Ik houd je op de hoogte. Ik vind het belangrijk dat we ook binnen de 1,5 meter veilig kunnen werken en dat het aanraken op de bank gewoon weer kan! Als daarvoor een mondkapje nodig is, doe ik dat.

Wat verwacht ik van je en mag je van mij verwachten:

 • Ik houd me in mijn privéleven aan de regels van het RIVM en volg steeds de aangekondigde veranderingen.
 • Ik verwacht van je dat je hetzelfde doet en dat we elkaar niet in gevaar brengen.
 • Samen houden we in de gaten dat we op anderhalve meter afstand van elkaar blijven tenzij anders afgesproken.

Wanneer zeg jij of ik af:

 • Bij lichte klachten als verkoudheid, niesen, hoesten, verhoging etc blijf je thuis (zie richtlijnen RIVM)
 • Wanneer een huisgenoot klachten heeft blijf je thuis.
 • Wanneer er bij een huisgenoot in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld blijf je thuis
 • Bij twijfel bel je me om te overleggen.

Welke consequenties heeft af bellen?

 • Wanneer je afbelt omdat je twijfels over je gezondheid hebt hoef je geen rekening te betalen. Ik ben blij dat je je verantwoordelijkheid neemt en werk daar graag aan mee!
 • In andere gevallen geldt dat afzeggen binnen de 24 uur in rekening worden gebracht.

Het protocol is weliswaar strikt maar dat maakt dat we, als we elkaar weer ontmoeten op de praktijk, dat in veiligheid kunnen doen.

 

Privacyverklaring:

In deze privacyverklaring vindt u de informatie  welke gegevens ik van u vastleg en wat ik met deze gegevens doe. 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  . NAW-gegevens verzekerde
  . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  . Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  . Kosten van de behandeling